پاورپوینت دانشگاه تهران-ورمی کالچر (63 اسلاید)

پاورپوینت دانشگاه تهران-ورمی کالچر (63 اسلاید)

 پاورپوینت دانشگاه تهران-ورمی کالچر   (63 اسلاید)

یکی از مهمترین روشهای فراوری زباله های شهری بازیافت آن به صورت ورمی کمپوست است . در نتیجه این فرایند علاوه بر کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی ، مقادیر قابل توجهی کودآلی به نام ورمی کمپوست تولید میشود.